Letno pregledno poročilo družbe PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. (poslovno leto 2018)
 

Pregledno poročilo revizijske družbe PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o., 2000 Maribor je izdelano v skladu z 79. členom Zakona o revidiranju Z-Rev1.

1. Opis mreže ter njene pravne in strukturne ureditve

Družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. je povezana v mrežo z družbo PROBITAS d.o.o.. Lastniška struktura PROBITAS d.o.o. je naslednja:
Irena Duh 80%
Probitas d.o.o. 20%
Skupaj 100%.

2. Opis pravne strukture in lastništva revizijske družbe

Dejavnost revizijske družbe PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. je revidiranje in davčno ter računovodsko svetovanje
Sedež družbe je v Mariboru. Osnovni kapital družbe znaša 8.763,00 EUR.

Lastniška struktura v revizijski družbi PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. je naslednja;
Irena Duh 60%
Josef Picej 15%
Johann Picej 10%
ALPEN-ADRIA WIRTSCHAFTSPRUEFUNGS GMBH 15%
Skupaj 100%.

Družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja z dnem 11.06.2009.

Družba Probitas d.o.o. od dne 11.06.2009 nima dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja na podlagi Zakona o revidiranju (ZRev-2).

Družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. nima pooblastila, da bi v imenu družbe PROBITAS d.o.o. sklenila pogodbo; prav tako nima družba PROBITAS d.o.o. pooblastila, da bi v imenu družbe PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. sklenila pogodbo. Družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. je zavezana k upoštevanju splošnih standardov izvajanja storitev za stranke ter k stremljenju visokega nivoja poštenosti in neodvisnosti.

3. Opis upravne strukture revizijske družbe

V skladu z določili družbene pogodbe vodita družbo družbenika brez omejitev:
• Irena Duh
• Josef Picej.

4. Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe, izjava upravnega ali poslovodnega organa o učinkovitosti njegovega delovanja

Notranje obvladovanje kakovosti ima revizijska družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. opredeljeno v notranjem PRAVILNIKU O KAKOVOSTI, ki ureja predvsem naslednja področja:
a) odgovornost poslovodstva za kakovost delovanja
b) spoštovanje etičnih zahtev
c) sprejemanje in ohranjanje povezav z naročniki ter posebne posle
d) človeški dejavniki
e) oblikovanje revizijskih skupin
f) izvajanje poslov v skladu z pravili revidiranja
g) spremljanje izvajanja usmeritev in postopkov, povezanih z ureditvijo obvladovanja kakovosti.

5. Navedba , kdaj je bil opravljen zadnji nadzor iz četrte alinee prvega odstavka 74.člena Zakona o revidiranju

Zadnji nadzor iz četrte alinee prvega odstavka 74.člena Zakona o revidiranju je bil izvršen s strani Slovenskega inštituta v letu 2018.

6. Seznam subjektov javnega interesa, za katere je družba v zadnjem poslovnem letu izvedla obvezno revizijo.

Družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. ne revidira gospodarskih družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi.

7. Izjava o postopkih zagotavljanja neodvisnosti družbe, ki potrjuje tudi, da je bil opravljen notranji pregled spoštovanja zahtev za neodvisnost

Uprava družbe PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. izjavlja, da izvajamo potrebne in zadostne postopke za zagotavljanje neodvisnosti družbe, ki so zapisani v metodiki dela revizijske družbe, v skladu z 44. in 45. členom Zakona o revidiranju.

8. Izjava o politiki revizijske družbe v zvezi s programom dodatnega strokovnega izobraževanja v skladu z 48. členom Zakona o revidiranju

Revizijska družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. ima politiko strokovnega izobraževanja definirano v Pravilniku o obvladovanju kakovosti. Poslovodstvo družbe izjavlja,da zaposlenim zagotavlja potrebno dodatno strokovno izobraževanje.

9. Finančni podatki

Revizijska družba PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d.o.o. je v letu 2018 ustvarila : 118.177,27 EUR prihodkov, ter čisti dobiček v višini 491,82 EUR.

10. Podatki o osnovi za prejemke pooblaščenih revizorjev revizijske družbe

Osnova za prejemke pooblaščenih revizorjev je definirana v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi; prejemki se nanašajo na mesečno izplačilo plač.

 
IRENA DUH
direktorica družbe

Opozorilo

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja "piškotke".
Kaj so piškotki in katere uporabljamo preberite tukaj.
Ali dovolite shranjevanje piškotkov na vaš računalnik?

Vaša izbira se bo shranila na vaš računalnik.